Política de devolucions

Política de vendes i devolucions
L’usuari/a té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els termes detallats a continuació:

 

Activitats extraescolars i activitats de Gent Gran  AE Sant Andreu
Per tramitar la baixa de qualsevol activitat extraescolar és necessari sol·licitar-la abans del dia 20 del mes anterior, per tal que sigui efectiva al mes immediatament següent.

Es pot gestionar de les següents maneres:

Enviant un correu electrònic a administracio@aesantandreu.org
Presencialment a les oficines de l’AE Sant Andreu (C/Pare Manyanet, 31 Local B, 08030 Barcelona)
En cas de no rebre dins del termini la vostra sol·licitud, l’AE Sant Andreu girarà el rebut de la mensualitat posterior.

Recordeu que aquells rebuts retornats sense justificació quedaran pendents de pagament i es continuaran reclamant fins a la seva liquidació amb una comissió per devolució de 5€/rebut.

 

Espai de Migdia a les Escoles
Per tramitar la baixa del menjador és necessari sol·licitar-la abans del dia 21 del mes anterior, per tal que sigui efectiva al mes immediatament següent.

Es pot gestionar de les següents maneres:

Enviant un correu electrònic a administracio@aesantandreu.org
Presencialment a les oficines de l’AE Sant Andreu (C/Pare Manyanet, 31 Local B, 08030 Barcelona)
En cas de no rebre dins del termini la vostra sol·licitud, l’AE Sant Andreu girarà el rebut de la mensualitat posterior.

Recordeu que aquells rebuts retornats sense justificació quedaran pendents de pagament i es continuaran reclamant fins a la seva liquidació amb una comissió per devolució de 5€/rebut.

Casals i Campus AE Sant Andreu

Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa, a les oficines de l’AE Sant Andreu, abans de l’inici de la mateixa o bé enviant un MAIl a: administracio@aesantandreu.org No s’accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest email han de constar totes les dades de la inscripció, incloent nom i cognoms de l’infant, data i dades de contacte. La baixa tramitada 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, comporta el retorn del 80% de l’import final. Les baixes tramitades posteriorment i abans de l’inici del casal o campus, comporten el retorn del 50% de l’import final, amb un justificant mèdic que especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat. Un cop iniciada l’activitat, no es retornarà cap quantitat. Si s’anul·la la inscripció d’una setmana, havent obtingut el descompte per l’abonament de la totalitat, aquest descompte es perd. Si es tramita la baixa d’activitat d’un dels germans i/o germanes, havent obtingut el descompte dels germans, quedant inscrits/es només un germà/na, aquest descompte es perd. Associació Esportiva Districte IX Sant Andreu CIF.- G-08941486 C/Pare Manyanet, 31 Local B 08030 Barcelona mail: administracio@aesantandreu.org Tlf.- 93.346.46.01

Activitats puntuals i Colònies

Per a qualsevol retorn econòmic s’haurà d’haver abonat la quantitat íntegra de l’activitat i tramitar la baixa a les oficines de l’AE Sant Andreu abans de l’inici de la mateixa.

La baixa tramitada 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, comporta el retorn del 60% de l’import final.
Les baixes tramitades posteriorment, comporten el retorn del 50% de l’import final, amb un justificant mèdic que especifiqui la impossibilitat de realitzar l’activitat.
Un cop iniciada l’activitat, no es retornarà cap quantitat.
i s’anul·la la inscripció d’una setmana, havent obtingut el descompte  per l’abonament de la totalitat, aquest descompte es perd.
Si es tramita la baixa d’activitat d’un dels germans i/o germanes, havent obtingut el descompte dels germans, quedant inscrits/es només un  germà/na, aquest descompte es perd.

 

Política de devolucions

L’usuari té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els següents termes i condicions: les cancel·lacions han d’informar-se per escrit, enviant un email a administracio@aesantandreu.org

No s’accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest email han de constar totes les dades de la inscripció, incloent  nom i cognoms de l’infant, data i dades de contacte.

Associació Esportiva Districte IX Sant Andreu

CIF.- G-08941486

C/Pare Manyanet, 31 Local B 08030 Barcelona

mail: administracio@aesantandreu.org

Tlf.- 93.346.46.01

A.E. Sant Andreu

Centre de preferències de privadesa

  Obligatòries

  Aquestes galetes s'encarreguen d'emmagatzemar les teves preferències respecte a l'ús de galetes al web de l'AE Sant Andreu.

  Son galetes obligatòries sense les quals no podries indicar quines son les teves preferències respecte a les galetes d'aquest web.

  gdpr[allowed_cookies] S'encarrega en concret d'emmagatzemar les galetes permeses o rebutjades per part teva.

  gdpr[consent_types] S'encarrega d'emmagatzemar les pàgines legals i política de privacitat per mostrar-te el contingut nou que no hagis acceptat.

  gdpr%5privacy_bar_%5D S'encarrega d'emmagatzemar si has acceptat les opcions i et mostra la barra galetes o l'amaga.

  gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], gdpr%5privacy_bar_

  Opcionals

  Aquestes galetes s'encarreguen d'emmagatzemar les teves preferències si marques l'opció de desar el teu nom, email i lloc web per la propera vegada que comentis.

  Son galetes opcionals i només queden registrades si deixes marcat el checkbox corresponent.

  comment_author_xxxxx S'encarrega en concret d'emmagatzemar el nom de l'autor del comentari.

  comment_author_email_xxxxx S'encarrega d'emmagatzemar el teu e-mail.

  comment_author_url_xxxxx S'encarrega d'emmagatzemar el lloc web.

  comment_author_xxxxx, comment_author_email_xxxxx, comment_author_url_xxxxx

  Analytics

  Other